Kitoblar

21.10.2015
Sen bilan qolmayman

“Sen bilan qolmayman”, she’rlar.

“Sen bilan qolmayman”, she’rlar. “Andijon” nashriyoti, Andijon, 2002-yil.
21.10.2015

“O‘limning rangi”, qissa.

“O‘limning rangi”, qissa. “Andijon” nashriyoti, Andijon, 1998-yil.
21.10.2015
Hur nido

“Hur nido”, she’rlar.

“Hur nido”, she’rlar. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot uyi, Toshkent, 1996-yil.
21.10.2015
Yalpizli kecha

“Yalpizli kecha”, she’rlar.

“Yalpizli kecha”, she’rlar. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot uyi, Toshkent, 1993-yil.