Dadam aytgan

Tohir Malik: “Neksiya”ni qo‘yning puliga oldim”
11.10.2015
Esiz, muhabbat!
12.10.2015

Ayol g‘o‘r olmani yeyotgan o‘g‘lini o‘dag‘ayladi:

— Hoy, bola, hadeb yeyaverma, qorning og‘riydi.

— Axir dadam aytadi-yu…

— Nimani aytadi?

— O‘g‘lim, olma pish, og‘zimga tush, deb o‘tiraverish yaramaydi, deb-da.

Arxivdan.

1979-yil, may, internat.