Dam olishda

Afg`on xotiralari
18.09.2014
Do`stlar, hamksablar, ustozlar
18.09.2014
2001-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%82%d0%b3%d0%be%d1%85%d0%b8

2001 yil, iyun, “Parda Tursun” sihatgohi

2006%d0%b9%d0%b8%d0%bb-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80-%d1%87%d0%b8%d0%bc%d1%91%d0%bd

2006-yil, yanvar, Chimyon

2008-7-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c-%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4

07.06.2008, Xonobod

1998-yil, iyul, Kosonsoy sanatoriysi