Qayta qurish

Ateist
26.03.2015
G‘irt yolg‘on
26.03.2015

Bosh injener degani ko‘p narsaga ega degan gap. U ham xuddi shunday bo‘ldi. Bir mavsumda o‘ziga to‘rt xonali, chol-kampirnikiga to‘rt xonali g‘ishtin uy tiklab oldi. Oldingilari guvaladan edi. Xullas, qayta qurdi. Qurganda ham abadiy qilib, g‘ishtdan qurdi.

Arxivdan. 1987-yil, fevral