“Sen bilan qolmayman”, she’rlar.

“O‘limning rangi”, qissa.
21.10.2015
“300 sekund”, ATV, 2011-yil
18.09.2016
Sen bilan qolmayman

“Sen bilan qolmayman”, she’rlar.

“Andijon” nashriyoti, Andijon, 2002-yil.