“Yalpizli kecha”, she’rlar.

“13”
15.10.2015
Hur nido
“Hur nido”, she’rlar.
21.10.2015
Yalpizli kecha

“Yalpizli kecha”, she’rlar.

G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot uyi, Toshkent, 1993-yil.

Yalpizli kecha