Alber Kamyu. Kaligula (Pyesa)

 QATNASHUVCHILAR:

 

Kaligula

Sezoniya

Gelikon

Ssipion

Xereya

Senekt, qari zodagon

Metell, zodagon

Lutsiy, zodagon

Lepid, zodagon

Oktaviy, zodagon

Devonbegi

Mereyya

Mutsiy

Birinchi soqchi

Ikkinchi soqchi

Birinchi xizmatchi

Ikkinchi xizmatchi

Uchinchi xizmatchi

Mutsiyning xotini

Birinchi shoir

Ikkinchi shoir

Uchinchi shoir

To‘rtinchi shoir

Beshinchi shoir

Oltinchi shoir

Yettinchi shoir

 

Birinchi, uchinchi, to‘rtinchi sahnalar Kaligulaning saroyida bo‘lib o‘tadi; ikkinchisi — Xereyaning uyida.

Birinchi va qolgan sahnalar orasida uch yil o‘tadi.