Turkiylar

Tushlarimga kirar ozodlik,

Uyqularim o‘g‘irlaydi erk —

Lov-lov yonayotgan alanga

Chor atrofi zulmat bilan berk…

  

Bo‘rilar uvlaydi,

Bo‘zlar bo‘rilar

Qaro-qaro tunni yopinib.

Kechani yamlagan tili olovning

Shu jimitdek jur’at qotili.

 

Quchvolgisi kelar olovni

Yuzlarini yuziga bosib.

Ko‘zlarida o‘t yongan zotlar-

Balki tabiatning xatosi.

 

Buncha suvrat,

Buncha vajohat,

Tishlarning qatida ezilar dunyo.

Bag‘riga qanchalar yarashur olov,

Undan qochmoq bo‘lib kezinar u, vo!.

 

Sakra!

Sakrasangchi, ey, ona bo‘ri!

Uvlagan bo‘g‘izlar bo‘lsin mo‘rilar.

Bitta-bitta o‘lgandan ko‘ra,

Yonib ketsin gala bo‘rilar!..