Vaqt

Otamni olib ketdi,

Onamni olib ketdi,

Hali yurakdan yig‘lashni o‘rganmay.

Non oqizoq qilgan damlarim o‘tdi.

Endi u suvlarda

O‘ylarim oqadi tinmay.

 

Yosh boshimga qorlar yog‘di ayozli,

Quyoshsiz umrimda muzga aylandi.

Dilga g‘amgin xotiralar yozdi

Ham ma’yus she’rlarga ayladi bandi.

 

Ana, u sevgimni opichlab borar,

Ana, orzularni quvmoqda.

Hali men uyqudan uyg‘onmay,

U yuz-qo‘lini yuvmoqda.