Vatanni anglash

Bir oz to‘xtang!

Samoga boqing!

Chekkasini ko‘roldingizmi?

Axir osmon shunchalar yaqin –

Aytguncha bor faqat bir so‘zni.

Endi esa ko‘zingiz yuming!

Qattiqroq,

Og‘rib ketsin kipriklar joni.

Og‘ridimi?..

Aylandimi boshginangiz ming?!..

Asrang o‘shal achishgan joyni.

Asrang ming-ming aylangan joyni.