Yurtim

Tog‘lar ketib qolsa yurtimdan,

Bog‘lar ketib qolsa,

Soylari ketsa-yu

Va Oy ham ketsa,

Ne bo‘lar, ayting?

 Tog‘lar yetim bo‘ladi,

Bog‘lar duvva to‘kilar.

Ketsa soylarga qiyin,

Qoraygan Oyga qiyin,

Bir kuni kelar qaytib…